RetailPodium: The inspiration platform

Het RetailPodium is een platform dat tot doel heeft mensen te inspireren door hen interactieve en verrassende voordrachten, lezingen en opleidingen aan te bieden.

De wereld verandert, de maatschappij verandert, de consument verandert. Al deze veranderingen hebben een significante invloed op de retail. De businessmodellen van vandaag garanderen geen succes meer voor de toekomst.

Door de opkomst van het internet, de verregaande digitalisering binnen onze maatschappij en het toenemend gebruik van tablets en smartphones is het vak van de retailer de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Als je daar nog de opkomst van pure online players, de crosschannelaanpak en het dalend consumentenvertrouwen aan toevoegt, beleef je als retailer en toeleverancier uitdagende tijden.

Het RetailPodium heeft zich als doel gesteld om mensen bij elkaar te brengen om over deze kwesties te kunnen debatteren en van gedachten te wisselen, om zo tot nieuwe inzichten te komen.

De keynotesprekers zullen – ieder op hun manier - de eerste aanzet geven, de deelnemers meenemen in hun verhaal en de katalysator zijn voor een uitwisseling van ervaringen/ideeën tussen de deelnemers.

Bij iedere sessie wordt de link gelegd met de praktijk aan de hand van cases en in veel gevallen zelfs aangebracht door een ervaren retailer als medespreker.

De kwalitatieve sprekers met een expliciete link naar de praktijk maken van iedere sessie een ware beleving, die je zal helpen de uitdagingen van morgen vandaag aan te pakken!

 

Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty.
— Henry Ford